Plugin SEO

[row]

[col span__sm=”12″]

Trang chủ » WordPress » Plugin WordPress » Plugin SEO

[title text=”Plugin SEO WordPress” tag_name=”h1″]

Share Plugin WordPress SEO, thêm tiêu đề, mô tả cho trang chủ, bài viết, trang, danh mục bài viết, từ khóa, sản phẩm, danh mục sản phẩm, từ khóa sản phẩm, …

[blog_posts style=”normal” type=”row” columns=”3″ columns__md=”1″ depth=”1″ depth_hover=”2″ cat=”22″ posts=”9″ show_date=”false” excerpt=”false” excerpt_length=”50″ image_height=”56.25%” text_align=”left”]

[/col]

[/row]

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]